Tehdään työstä kaikille hyvää

Aaning Oy tarjoaa ratkaisukeskeistä työnohjausta monenlaisiin tarpeisiin: ryhmä- ja yksilötyöskentelynä, jatkuvana tai määräaikaisena prosessina sekä single sessionina.

Työnohjaus on työn teon tarkastelua ja kehittämistä koulutetun työnohjaajan kanssa. Se on työn teon tukemista ja siihen liittyvien pulmien ja kysymysten yhdessä purkamista. Työnohjaus vapauttaa voimia, luovuutta ja ajatuksia oman työn tekoon, eli se auttaa karsimaan häiriötekijät.

Työnohjaus voi keskittyä kahdenkeskiseen keskusteluun, mutta myös pienryhmätyöskentelyyn, jos halutaan esimerkiksi kehittää työyhteisön sisäistä toimintaa. Työnohjauksessa voi purkaa kuormittavaa työtä, sujuvoittaa työn hallintaa niin yksilö-, tiimi- kuin organisaatiotasoilla, tai kehittää omaa palettia itselle merkityksellisempään suuntaan.

Työnohjaus on aina asiakaslähtöistä, eli se kohdennetaan tilaajan ja asiakkaan kannalta oleelliseksi. Ratkaisukeskeisyys työnohjauksessa on lisäksi kustannustehokasta, koska ratkaisukeskeiseen ideaan kuuluu kannatella asiakkaan omia voimavaroja kantamaan itse itseään entistä paremmin, ja ratkaisukeskeisen työnohjaajan työ on tehdä itsensä tarpeettomaksi.

Tutkittuun tietoon pohjautuva asiantuntijuus on Aaning Oy:n ytimessä. Aaning Oy:n perustaja, Annariina Kiponoja, on työhyvinvointityön ja sosiaalisen vuorovaikutuksen monialainen asiantuntija. Annariinaa ajaa vilpitön halu ja intohimo auttaa muita oman, jatkuvasti kehittyvän asiantuntijuutensa keinoilla.

Työnohjaus tutkitusti lisää työtyytyväisyyttä, työhyvinvointia ja työssä viihtymistä. Se on mitä suurimmin investointi organisaation tulevaisuuteen, ja organisaation sisäiseen inhimilliseen hyvinvointiin.

Kuka on Annariina Kiponoja?

  • Asiantuntija, yhteiskuntatieteiden maisteri
  • Sosiologi, pedagogi (YTM)
  • Työnohjaajaopiskelija 60 op (STOry:n hyväksymä koulutus, kouluttajana Siria Oy)
  • Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 50 op (sis. psykoterapeuttiset valmiudet)
  • Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op (2022-2023)
  • Seksuaalineuvojaopiskelija 30 op, 2024

Annariinaa inspiroi elinikäisen oppimisen periaate, ja hän onkin lukenut itselleen aimo kasan osaamisalueita. Perustutkinnoltaan Annariina on yhteiskuntatutkija sosiologian alalta, ja hän sisällytti opintoihinsa eri yhteiskunta- ja käyttäytymistieteitä varsin laajalti. Ajan mittaan Annariina on perehtynyt sosiologian ohella muun muassa sosiaalipsykologiaan, psykologiaan, kasvatustieteisiin, politiikkatieteisiin, historiantutkimukseen ja hallintotieteisiin. Annariinalla on pedagoginen pätevyys yhteiskuntatieteellisten aineiden ja yhteiskuntaopin opettamiseen, ja tutkimusprojekteissaan Annariina on keskittynyt inhimilliseen vuorovaikutukseen ja niissä rakentuviin todellisuuksiin. Tiedon kartuttaminen on Annariinalle yksi elämän itseisarvoista, ja hänellä on jatkuvasti jokin opiskeluprojekti joko käynnissä tai alkamassa.

Mielen hyvinvointi ja toivokeskeinen ajattelu on Annariinan arjen keskeisiä teemoja. Annariina uskoo, että toivo on ihmiselämän moottori ja motivoija, ja pohtii kuinka toivoon sekä voimavaroihin keskittymällä on mahdollista tuottaa inhimillistä hyvinvointia sekä sujuvampaa vuorovaikutusta myös organisaatioissa ja työyhteisöissä. Hyvinvoiva työyhteisö on toimivan ja tuottavan liiketoiminnan perusta, Annariina kiteyttää.

Vapaa-ajallaan Annariina nauttii mökkeilystä, luovuudesta sekä taiteesta, kulttuuririennoista ja villasukkien jalkaan pukemisesta.